Energieke Sportparkmanager

Achtergrond
In de gemeente Schiedam zijn twee nieuwe sportparken ontwikkeld. Deze sportaccommodaties worden geëxploiteerd door twee stichtingen. De stichtingen hebben een sportparkmanager als directeur-bestuurder die zorgt voor de exploitatie en een optimaal gebruik van de sportparken. De gemeente stuurt, gelet op haar jaarlijkse financiële bijdrage, scherp op deze stichtingen via de exploitatieovereenkomsten met deze stichtingen.

Functie
De aan te trekken sportparkmanager/directeur-bestuurder leidt de organisatie en is verantwoordelijk voor zowel de hardware (gebouwen en velden) als software (organisatie en programmering) op de sportparken. Hij is het gezicht en aanspreekpunt van de sportparken voor vele stakeholders: gebruikers (verenigingen), omwonenden, gemeente, sportbonden, welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen en bedrijven. Hij werkt in dienst van beide stichtingen met dezelfde Raad van Toezicht. Het betreft een fulltime dienstverband van 38 uur per week (flexibel) van maandag t/m zondag tussen 08.00 en 18.00 uur.

Kernactiviteiten

 • Leiding geven aan de beheerorganisatie en aansturen van de sportparkbeheerders;
 • Leggen van verbindingen om sportaanbod marktgerichter aan te bieden;
 • Samenwerken met maatschappelijke en commerciële partners d.m.v. af te sluiten convenanten;
 • Ontwikkelen van innovatieve nieuwe (ondernemingsgerichte) activiteiten alsmede het opzetten
 • van verdere productontwikkeling voor beide sportparken;
 • Mede bijdragen aan het vormgeven van het inhoudelijk beleid voor sport, bewegen en recreatie;
 • Analyseren van de gebruikersbehoefte op de sportparken;
 • Ondersteunen van en fungeren als centraal aanspreekpunt voor de gemeente, voor sportverenigingen en voor overige gebruikers op de beide sportparken;
 • Vormgeven van klantgericht werken vanuit de sportparken, het definiëren van de klanten en het vertalen van de wensen en behoeften van de klant in opdrachten aan de eigen medewerkers of aan externe partijen;
 • Organiseren van beheer en onderhoud van de sportvelden;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van personeelsbeleid (beoordelings- en POP-gesprekken) t.a.v. sportparkbeheerders en efficiënte externe inhuur voor beheer en onderhoud;
 • Beheren, bewaken en verantwoorden van het overall budget van de sportparken;
 • Sturen op gedetailleerde en actuele (financiële) managementinformatie;
 • Rapporteren van voorstellen en voortgangsrapportages aan de Raad van Toezicht;
 • Voorbereiden en bijwonen van bestuurlijk en ambtelijk overleg tussen de stichtingen met de gemeente over exploitatie van de sportparken.

Functie eisen

 • Afgeronde relevante opleiding op HBO- of WO-niveau, bij voorkeur Sportkunde, Sportmanagement, Facilitair management, Sportmarketing
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
 • Ondernemend ingesteld;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de sport met beschikking over voldoende senioriteit;
 • Sterke (enthousiasmerende) mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Kennis van sportvelden en clubgebouwen in technische en financiële zin;
 • Vermogen draagkracht te creëren bij stakeholders over het te ontwikkelen beleid;
 • Aantoonbare financiële kennis over begrotingen, balans en Verlies & Winstrekening;
 • Kennis van en inzicht in de inrichting van een nieuwe organisatie;
 • Kennis van en inzicht in marketing en communicatie;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals bestemmingsplannen en vergunningen;
 • Kennis van aansturing en ontwikkeling van interne en externe partijen;
 • Kennis van en inzicht in sportstimulering;
 • Strategisch denk- en handelingsniveau, zonder de details uit het oog te verliezen;
 • Aantoonbare affiniteit met sport, bewegen en recreatie;
 • Stevige persoonlijkheid die goed kan omgaan met emoties van anderen;
 • Bij voorkeur woonachtig in de regio Rotterdam;
 • Beschikbaarheid medio januari 2019.

Aanbod

 • Een unieke, zeer veelzijdige functie in het decor van 2 hypermoderne sportparken;
 • Veel mandaat om maatschappelijk te kunnen ondernemen binnen de stichtingen;
 • Een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket conform de CAO Sport, schaal 13 (8% vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, pensioenvoorziening, tegemoetkoming in ziektekostenverzekering, telefoon en laptop) passend bij de functie (rekening houdend met flexibele werktijden, avond en weekend);
 • Arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, met uitzicht op vast dienstverband.

Solliciteren
Herken je jezelf in dit profiel en wil je een substantiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze mooie sportaccommodaties? Aarzel dan niet en maak je kenbaar! Mail je motivatiebrief en curriculum vitae naar Patty Knoops: pattyknoops@bloomingpersoneelsdiensten.nl

Sollicitatieprocedure
De vacature dient medio januari 2019 te zijn ingevuld. Na de CV-selectie zullen 2 selectiegesprekken volgen met ons en met leden van de Raad van Toezicht.